LENKA KUCHAŘOVÁ DiS.

VEDOUCÍ MK ŽELVIČKA

NOTIČKA

ŠIKULKA

 

Vzdělání:

  • Absolventka Vyšší odborné školy pedagogické - obor speciální pedagogika, pedagogika specifických činností ve volném čase
  • absolvování semináře "Šance rodině i zaměstnání" -Cyklus vzdělávacích seminářů pro osoby poskytující službu péče o děti
  • Instruktorka aerobiku pro děti (Malý diplom)
  • Hlavní vedoucí tábora
  • Zdravotník zotavovacích akcí
  • Celoživotní vzdělávání na UK Praha - Preventivní aktivity ve školní družině
  • Celoživotní vzdělávání na UK Praha - Hry a techniky v primární prevenci

Praxe:

  • 14 let práce ve školní družině a školním klubu
  • 21 let oddílová vedoucí a hlavní vedoucí letního tábora
  • 6 let MK Želvička

Telefon: +420 777 305027

Email: leknam@gmail.com